دوره ی آموزشی سطح مبتدی تا پیشرفته دانش جیوتیش
با متد آسترو سایکو ودیک آسترولوژی

 

با تدریس استاد Avesta

50 جلسه

یک سال پشتیبانی

بیش از ۵۰ ساعت آموزش

شروع دوره : ۱ مرداد ۱۴۰۲

آسترولکس به شما کمک می‌کند تا با کسب آگاهی از چارت تولدخود در مسیر نور و خودشناسی قرار بگیرید ، و به‌درکی‌عمیق نسبت به کارماها و دارماهای خویش دست پیدا کنید . آسترولکس با بیش از ۳ سال سابقه در زمینه ی آسترولوژی و ۷ سال تحقیق و پژوهش پر زمینه ی آسترولوژی و تفسیر بیش از هزاران چارت تولد و بیش از ۱۰ سال سابقه در زمینه های مشاوره ی روانشناختی و روانشناسی در حوزه ی شخصیت شناسی ، رفتارشناسی اجتماعی و فعالیت در حوزه ی متافیزیک ، امروزه با در اختیار داشتن به روز ترین نرم افزار های روز دنیا منبعی معتبر برای ایرانیان سراسر دنیا در زمینه ی ودیک آسترولوژی می باشد . امیدوار هستیم که در آسترولکس بتوانیم به رشد فردی ، ارتقا و بالا بردن سطح کیفیت زندگی ، موفقیت در زمینه های بیزینسی و شغلی ، رشد مالی ، بهبود و تداوم روابط عاطفی و همکاران ، ارتقا شرایط تحصیلی خود و فرزندان خود و هر آنچه که نیازمند راهنمایی باشد ، کمک و راهنمای شما در سفر زندگی بوده تا به موفقیت ، پیروزی ، کامیابی و نور دست پیدا کنید .

جلسه 1-1 : آسترونومی چیست و صورت های فلکی زودیاک
جلسه 2-1: سیارات در آسترولوژی
جلسه 3-1 : راهو و کیتو در چارت
جلسه 4-1 : خانه های چارت تولد
جلسه 5-1 : حالت سیارات ؛
جلسه 6-1: شرف و هبوطن ؛
جلسه 7-1:سروری ، حرکت سیارات ، هاله ی سیارات ، اتصال سیارات ؛
جلسه 8-1: یوگاها و داشاها ؛
جلسه 9-1 : آموزش گرفتن چارت توسط نرم افزار
جلسه 10-1 : اپلیکیشن های تلفن همراه برای دریافت و ترسیم چارت

جلسه 1-2 : آموزش و تفسیر چارت
جلسه 2-2 : معرفی نرم افزار های کار‌بردی + نظرات اصلی سیارات به درجات + خورشید در خانه ها و بروج
جلسه 3-2 : دیسپوزیتور ، دوشا ، آتماکاراکا ماه‌در خانه ها و بروج + ژوپیتر در خانه ها و بروج
جلسه 4-2 : ناوامشا ، سبک های تفسیری ، تفسیر ازدواج ، ونوس در خانه ها و بروج
جلسه 5-2 : تفسیر وارگاها ،زحل در خانه ها و بروج + راهو در خانه ها
جلسه 6-2 : بررسی یوگاها در‌ چارت راهو در بروج + کیتو در خانه ها و بروج
جلسه 7-2 : ناکشاترا
جلسه 8-2 : ترانزیت ها و تفسیر ترانزیت سیارات + تفسیر ماجراهای عشقی
جلسه 9-2 : پرشنا + تفسیر کاراکاها + تفسیر مسئولیت ۵ گانه + تفسیر موضوعات مالی + تفسیر خانه ها
جلسه 10-2 : داشاها و کیفیت روانی فردی در چارت

جلسه 1-3 : نحوه ی قضاوت ماهاداشا و دوره های زمانی
جلسه 2-3 : ماهاداشای خورشید
جلسه 3-3 : ماهاداشای ماه
جلسه 4-3 : ماهاداشای مارس
جلسه 5-3 : ماهاداشای راهو
جلسه 6-3 : ماهاداشای ژوپیتر
جلسه 7-3 : ماهاداشای سترن
جلسه 8-3 : ماهاداشای مرکوری
جلسه 9-3 : ماهاداشای کیتو
جلسه 10-3 : ماهاداشای ونوس

جلسه 1-4 : چگونگی ترسیم پرشنا + نحوه ی تشخیص قصد پرسشگر + مسئولیت های یک آسترولوژ
جلسه 2-4 : کاراکتر های بروج و انواع دسته بندی
جلسه 3-4 : دسته بندی سیارات و شخصیت آنها و مواردی مرتبط به اسپکت ها
جلسه 4-4 : پیمایش های فلکی + قدرت و ضعف خانه ها + یوگاها مهم + منسوبات سیارات
جلسه 5-4 : بیماری و مریضی + باز نگری نکات مهم جلسات قبل
جلسه 6-4 : سفر ها و مسافرت ها
جلسه 7-4 : ازدواج
جلسه 8-4 : خرید و فروش + سود و زیان
جلسه 9-4 : امور قضایی + بارداری
جلسه 10-4 : قانون بازنگری طالع ( اسندانت)

جلسه 1-5 : مارکت سکتور و صورت های فلکی + اصول و قواعد آسترولوژی مالی
جلسه 2-5 : مارکت سکتور و سیارات + وضعیت خانه در چارت مالی
جلسه 3-5 : هاله سیارات ، نظرات ، درجات و مولتریکوناساین
ناوامشا+ staitionary + جلسه 4-5 :شرف و هبوط + دیسپوزیتور
جلسه 5-5 : نرم افزار ترسیم چارت به همراه مثال
جلسه 6-5 : ترانزیت ، ترند بالا و پایین + نتایج ترانزیت ها
جلسه 7-5 : سولار‌اکلیپس ، لونار اکلیپس + موهورتا
جلسه 8-5 : چارت گشایش بازار و تفسیر ترانزیت‌ها
جلسه 9-5 : چارت شرکت و تفسیر ترانزیت ها( پارت ۲ )
جلسه 10-5 : چارت تولد شخصی

همین الان ثبت نام کن

شهریه ماهانه دوره : 313/۰۰۰ تومان