چارت تولد نقشه قرارگیری سیارات در لحظه تولد شماست که بیان کننده نقاط ضعف و قوت شما می باشد. چارت تولد از 12 خانه تشکیل شده است که همانطور در تصویر میبینید هر خانه بیانگر بخشی از زندگی و شخصیت شماست. شما با انتخاب یک یا چند خانه می توانید تفسیر بخش های مورد نظر خود را داشته باشید. تفسیر تک خانه 354 هزار تومان و انتخاب دو خانه “ 5 درصد تخفیف ” و سه خانه “ 10 درصد تخفیف ” و انتخاب چهارخانه و بیشتر از آن “ شامل 15 درصد تخفیف ” خواهد بود که توسط سیستم اعمال می شود . در فرم زیر اطلاعات خود را وارد کنید و یک یا چند خانه انتخابی مد نظر خود را انتخاب نمایید

پکیج ROYAL

زمان مشاوره : 45 دقیقه

سرفصل های ارائه شده در این دوره

🔸تفسیر وضعیت سیارات

🔸تفسیر خانه های چارت

🔸تفسیر دیسپوزیتورها

🔸تفسیر راهو وکیتو

🔸تفسیر وضعیت زندگی عاطفی

🔸تفسیر وضعیت سلامتی

🔸بررسی و تحلیل پتانسیل های چارت

🔸بررسی و تحلیل نقاط ضعف چارت

🔸بررسی و تحلیل سفرهای دراز مدت و کوتاه مدت

🔸ازدواج من چگونه است ؟

🔸آیا ازدواج در چارت خودم دارم ؟

🔸ورودی مالی من در ازدواجم چگونه است ؟

🔸سطح کیفیت ازدواج و زندگی جنسی من چگونه است ؟

🔸میزان شادی ، عشق و تفریحی‌ات در ازدواجم چگونه است ؟

🔸دیدگاه دیگران از بیرون راجع به ازدواجم چیست ؟

🔸پاسخ به تمانی سوالات مربوط به ازدواج

🔸پتانسیل های چارت مالی من در کجا و چیست ؟

🔸چه زمانی ورودی های مالی من اکتیو می شود ؟

🔸آیا من فرد ثروتمندی هستم ؟

🔸در چه زمینه ای ثروتمند میشوم ؟

🔸تغییرات مالی من از چه زمانی رخ میدهد ؟

🔸تفسیر دوره های زمانی موضوعات مالی

🔸آیا پدر و مادر و خانواده در ثروتمند شدنم تاثیر دارند ؟

🔸پاسخ به تمامی سوالات مربوط به زندگی مالی

🔸مسیر معنوی من چگونه است ؟

🔸آیا در مسیر معنوی قرار دارم ؟

🔸از نظر معنوی چه پتانسیل هایی دارم ؟

🔸دارمای روح من چیست ؟

🔸آیا با استاد معنوی خود ملاقات خواهم داشت ؟

🔸زمان فعال شدن دوره های معنوی من چه زمانی است ؟

🔸رسالت من در زندگی چیست؟

🔸پاسخ گویی به تمام سوالات مرتبط به معنویات

🔸من در چه کاری پتانسیل دارم ؟

🔸چگونه شغل مناسب خود را پیدا کنم ؟

🔸وضعیت شغلی من در آینده چگونه است ؟

🔸رابطه ام با همکاران چگونه پیش می‌رود ؟

🔸آیا به سود آوری مالی در شغلم دست پیدا میکنم ؟

🔸تفسیر دوره ی زمانی شغلی

🔸پاسخ گویی به تمام سوالات مرتبط به شغل

هزینه مشاوره : 5/۰۰۰٫۰۰۰ تومان
هزینه مشاوره با تخفیف : 1/5۰۰٫۰۰۰ تومان

سفارش تفسیر خانه به خانه چارت تولد ( موضوعی )

انتخاب موضوع به دلخواه خودتان