پکیج ROYAL

زمان مشاوره : ۶۰ دقیقه

سرفصل های ارائه شده در این دوره

🔸تفسیر وضعیت سیارات

🔸تفسیر خانه های چارت

🔸تفسیر دیسپوزیتورها

🔸تفسیر راهو وکیتو

🔸تفسیر وضعیت زندگی عاطفی

🔸تفسیر وضعیت سلامتی

🔸بررسی و تحلیل پتانسیل های چارت

🔸بررسی و تحلیل نقاط ضعف چارت

🔸بررسی و تحلیل سفرهای دراز مدت و کوتاه مدت

🔸ازدواج من چگونه است ؟

🔸آیا ازدواج در چارت خودم دارم ؟

🔸ورودی مالی من در ازدواجم چگونه است ؟

🔸سطح کیفیت ازدواج و زندگی جنسی من چگونه است ؟

🔸میزان شادی ، عشق و تفریحی‌ات در ازدواجم چگونه است ؟

🔸دیدگاه دیگران از بیرون راجع به ازدواجم چیست ؟

🔸پاسخ به تمانی سوالات مربوط به ازدواج

🔸پتانسیل های چارت مالی من در کجا و چیست ؟

🔸چه زمانی ورودی های مالی من اکتیو می شود ؟

🔸آیا من فرد ثروتمندی هستم ؟

🔸در چه زمینه ای ثروتمند میشوم ؟

🔸تغییرات مالی من از چه زمانی رخ میدهد ؟

🔸تفسیر دوره های زمانی موضوعات مالی

🔸آیا پدر و مادر و خانواده در ثروتمند شدنم تاثیر دارند ؟

🔸پاسخ به تمامی سوالات مربوط به زندگی مالی

🔸 تفسیر و تحلیل یک سال پیش رو

🔸تفسیر پتانسیل های مربوط به روابط عاطفی و دوستان

🔸تحلیل و تفسیر نقاط ضعف و‌قوت چارت

🔸تفسیر پتانسیل های مالی

🔸تحلیل و تفسیر موانع ۱ سال پیش رو

🔸مسیر معنوی من چگونه است ؟

🔸آیا در مسیر معنوی قرار دارم ؟

🔸از نظر معنوی چه پتانسیل هایی دارم ؟

🔸دارمای روح من چیست ؟

🔸آیا با استاد معنوی خود ملاقات خواهم داشت ؟

🔸زمان فعال شدن دوره های معنوی من چه زمانی است ؟

🔸رسالت من در زندگی چیست؟

🔸پاسخ گویی به تمام سوالات مرتبط به معنویات

🔸من در چه کاری پتانسیل دارم ؟

🔸چگونه شغل مناسب خود را پیدا کنم ؟

🔸وضعیت شغلی من در آینده چگونه است ؟

🔸رابطه ام با همکاران چگونه پیش می‌رود ؟

🔸آیا به سود آوری مالی در شغلم دست پیدا میکنم ؟

🔸تفسیر دوره ی زمانی شغلی

🔸پاسخ گویی به تمام سوالات مرتبط به شغل

هزینه مشاوره : 5/۰۰۰٫۰۰۰ تومان

پکیج ROYAL PLUS

زمان مشاوره : 120 دقیقه

سرفصل های ارائه شده در این دوره

🔸هدف از خلقت من چه بوده است ؟

🔸در چه سن و سالی رسالتم بصورت کامل مطرح میشود ؟

🔸زمان رشد و شکوه و موفقیتم در زندگی چه زمانی است ؟

🔸چگونه به تعریف حقیقی از زندگی دست پیدا کنم ؟

🔸کارماهای تقدیری من چگونه است ؟

🔸کارماهای زندگی شخصی خودم را چگونه پیدا کنم ؟

🔸چگونه می‌توانم کارماهای خود را پاکسازی کنم ؟

🔸تفسیر چارت فرزند زیر ۱۸ سال

🔸تفسیر سیارات در خانه های فرد

🔸استعداد های فرزند شما در چیست ؟

🔸بررسی و تحلیل وضعیت سلامتی جسمی

🔸بررسی و تحلیل وضعیت تحصیلی فرزند

🔸درچه شغلی فرزندم موفق میشود ؟

🔸پاسخ به تمامی سوالات مربوط به فرزندان

🔸آیا چارت من و پارتنرت باهم تطابق دارد ؟

🔸بروز مستئل احتمالی در چارت ما وجود دارد ؟

🔸چگونه مسائلی احتمال دارد بروز دهد ؟

🔸چه نوع مسائلی امکان دارد در ازدواج ما خودنمایی کند ؟

🔸کیفیت های جنسی زندگی ما چگونه است ؟

🔸آینده و چشم انداز رابطه و ازدواج من چگونه است ؟

🔸هر سوالی مرتبط به ازدواج ۲ نفر

🔸آیا مهاجرت دارم ؟

🔸مهاجرت من چگونه است ؟

🔸زمان انجام مهاجرت چه زمانی است ؟

🔸بعد از مهاجرت در چه زمینه ای اقدام کنم ؟

🔸پتانسیل های مهاجرت من در چیست ؟

🔸پاسخ به تمامی سوالات مرتبط با مهاجرت

🔸پتانسیل های تحصیلی من در چیست ؟

🔸در چه زمینه ای تحصیلات نود را ادامه دهم ؟

🔸آیا در این زمینه ی تحصیلی موفق میشوم ؟

🔸آیا نیاز به تغییر در رشته ی درسی دارم ؟

🔸چه زمانی تغییر رشته ی درسی بدهم ؟

🔸تحصیلاتم چقدر زمان میبرد ؟

🔸آیا مهاجرت تحصیلی برای من کاربرد دارد؟

🔸آیا مانع در دوره ی تحصیلی ام وجود دارد ؟

🔸پاسخ گویی به تمام سوالات مرتبط با تحصیلات

🔸پتانسیل شراکت و فعالیت های تجاری ما چگونه است ؟

🔸آیا امکان دارد در طول پروسه ی کار و شراکت به مساله ای برخورد کنیم ؟

🔸آیا شراکت ما به نتیجه و سودآوری می‌رسد ؟

🔸چشم انداز و آینده ی شراکت بیزینسی ما چگونه است ؟

🔸زمان مناسب برای قراردادهای تجاری چه زمانی است ؟

🔸پاسخگویی به تمام سوالات مرتبط به فعالیت های بیزینسی و تجاری ۲ نفر

🔸تفسیر جز به جز هر دوره سیاره ای که در این لحظه بر زندگی شما حاکم است و کانون توجه زندگی در چارت تولد است

🔸امکان بررسی تا ۱۰ سال آینده وجود دارد

هزینه مشاوره : 7/۰۰۰٫۰۰۰ تومان

پکیج ROLEX

زمان مشاوره : 5۰ دقیقه

سرفصل های ارائه شده در این دوره

مشاوره جلسه نوبل به صورت ۲ جلسه ای با فاصله زمانی ۴۵ روز برگزار میگردد ، بدین صورت که در هنگام رزرو زمان هر ۲ جلسه ست میشود ، در جلسه ی اول استاد حسینی تفسیر جامع چارت تولد را به شما ارائه می دهد ، سپس بر اساس تفسیر چارت تولدتان و مواردی که به صورت جامع و پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و تشریح شده است ، شما ۳۰ روز فرصتدارید تا تصمیماتی که بر مبنای وضعیت چارت تولدتان هست که استاد راهنمایی می فرماید اتخاذ کنید وبرای ما ارسال کنید ، تصمیمات ارسالی شما مورد بررسی و تحلیل بر اساس چارت تولدتان گرفته میشود و سپس راهکارهای لازم و کاربردی ارائه میشود

هزینه مشاوره : 13/۰۰۰٫۰۰۰ تومان

پکیج Zodiac

زمان مشاوره : 5۰ دقیقه

سرفصل های ارائه شده در این دوره
هزینه مشاوره : 20/۰۰۰٫۰۰۰ تومان