دسته‌بندی نشده

هوروسکوپ چیست ؟

اگرچه انسان دارای آزادی عمل و اختیار است اما انرژی های کیهانی، فضا را برای عکس العمل ها و تصمیم گیری های افراد و درس و امتحان های روح انسان ها فراهم می کنند.

چارت تولد یا هوروسکوپ، نقشه ای اختصاصی و منحصر به فرد است که وضعیت سیارات و ستارگان در آسمان را در زمان تولد هر فرد نشان می دهد. در حقیقت، می توان گفت چارت تولد هر فرد، شناسنامه ی روح اوست. بررسی چارت تولد، نقاط ضعف، نقاط قوت، مسیرهای احتمالی زندگی (شغلی، عاطفی، فرزندان)، باورها و چرخه های کارمایی را مشخص می کند. شما به همراه راهنمایان روحیتان، این ترکیب منحصر به فرد کیهانی را قبل از تولدتان انتخاب کردید. شما از تأثیر هر سیاره و نحوه ی تأثیرگذاری آنها در جهت رشد و ارتقای روحیتان با خبر بودید.

در آسترولوژی غربی (که بر اساس موقعیت خورشید نسبت به زمین بوده و همیشه ثابت است)، ماه تولد نماینده ی نشان خورشیدی شماست. در آسترولوژی، خورشید آینه ی هویت است. خورشید هم می تواند بازتاب دهنده ی ایگو (خودِ دروغین شکل گرفته بر اساس ارزش های غیرواقعی) باشد و هم می تواند نشانگر خود برتر (بالاترین و الهی ترین بخش وجود) باشد.